Team Sp. j. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny - maszyny

Przedmiot sprzedaży: 

System CTP (w oparciu o topsetter 102) za cenę netto nie niższą niż 7.000 zł

Drukarka Print-Pro es Video Jet za cenę netto nie niższą niż 7.000 zł

System druku bezdotykowego  Print Mailer za cenę nie niższą niż 4.500 zł

Plattenleser EPS 3B za cenę netto nie niższą niż 2.500 zł

Perforator Elektryczny James Burn za cenę netto nie niższą niż 500 zł

Tryb sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki


Miejsce składania ofert: Kancelaria Syndyka  


Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.