Dom jednorodzinny, działka budowlana - Dziekanów Leśny (IV przetarg)

Przedmiot sprzedaży: 

prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 181/12 o powierzchni 1.008 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 403,4 m2, położonej w Dziekanowie Leśnym ul. Lotników Alianckich 38, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1N/00020356/1 oraz

prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 181/9 o pow. 750 m2 położonej w Dziekanowie Leśnym, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA4M/00020093/9

Cena wywoławcza: 460.000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Tryb sprzedaży: przetarg publiczny nieograniczony pod nadzorem sądu

Wadium: 40.000 zł

Termin składania ofert: 24 marca 2020 roku

Termin otwarcia ofert: 26 marca 2020 roku o godz. 14:30

Miejsce otwarcia ofert: 

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych 
ul. Czerniakowska 100A, sala 14