Dom jednorodzinny, działka budowlana - Dziekanów Leśny (IV przetarg)

UWAGA: 

Zarządzeniem Prezesa Sądu z 12 marca 2020 (nr 62/2020) wydanym w związki z ograniczeniem ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 odwołane zostały rozprawy  i posiedzenia jawne do 31 marca 2020. Wobec powyższego postanowieniem z dnia 13 marca 2020 sędzia komisarz zmienił termin składania oraz otwarcia ofert na 13 i 15 maja 2020.


Przedmiot sprzedaży: 

prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 181/12 o powierzchni 1.008 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 403,4 m2, położonej w Dziekanowie Leśnym ul. Lotników Alianckich 38, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1N/00020356/1 oraz

prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 181/9 o pow. 750 m2 położonej w Dziekanowie Leśnym, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA4M/00020093/9


Cena wywoławcza: 460.000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100)


Tryb sprzedaży: przetarg publiczny nieograniczony pod nadzorem sądu


Wadium: 40.000 zł


Termin składania ofert: 13 maja 2020 roku


Termin otwarcia ofert: 15 maja 2020 roku o godz. 10:15


Miejsce otwarcia ofert: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A, sala 120